Forum

Dyskusja zamknięta

Strony : 1

#1 21-04-2021 o 20h26

Straż Lśniąca
Siljie
The Fair Lady
Siljie
...
Wiadomości: 181

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PRZEGLĄD TEMATÓW WRAŻLIWYCH

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        Treść analizy dotyczy głównie opowiadań i tego jak z konkretnym zagadnieniem należy się obchodzić. Jednak, po części jest to również ogólny opis tego, czego nie należy poruszać na całym forum.
        Każde zagadnienie, które jest na liście tematów wrażliwych nie znalazło się tam przypadkiem. Są na tyle niejednoznaczne i wielopłaszczyznowe, że wymagają dokładniejszego omówienia. Czasami nie ma możliwości, aby całkowicie wyzbyć się danego tematu i może przeplatać się w treści opowiadania.


        WOJNA

        • Wojna to temat skomplikowany, który wymaga wiedzy i merytorycznego podejścia do tematu. Tragedia i okrucieństwo wojny nie mogą być główną tematyką opowiadania, ponieważ drastyczne opisy, przemoc psychiczna i fizyczna są zabronione. Dodatkowo żadne z nas nie ma doświadczeń wojennych. Natomiast czasami trudno ominąć ten temat, dlatego akceptujemy wojnę jako tło wydarzeń oraz drobne wzmianki o konfliktach zbrojnych. Prosimy jednak, aby nie wdawać się w szczegóły i nie podchodzić do tego zagadnienia lekceważąco.
OBOZY KONCENTRACYJNE, GUŁAGI itp. - bezwzględnie zakazuje się wspominania, porównywania i opisywania miejsc historycznych w których miało miejsce ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości, niewolnictwo i zsyłki na roboty przymusowe.


        ŚMIERĆ

        • Doskonale wiemy, że śmierć jest nieodłączną częścią życia. Dlatego dopuszczamy wzmianki o czyjejś śmierci, ale nie wolno wdawać się w szczegóły - czyli nie opisujemy z dokładnością przebiegu agonii i bólu związanego z umieraniem. Dopuszczamy również możliwość uśmiercenia postaci np. w sytuacji kiedy chcesz w ten sposób zakończyć opowiadanie, ale nadal nie wolno opisywać przebiegu konania.


        SAMOBÓJSTWO

        • Kategorycznie zabraniamy wspominania, opisywania i i demonstrowania w opowiadaniu samobójstwa. Z forum korzystają także młodsi użytkownicy, którzy nie powinni mieć dostępu do treści tego typu - mogą je zrozumieć na wiele różnych i nieprzewidywalnych sposobów.


        NARKOTYKI, ŚRODKI ODURZAJĄCE, ALKOHOL I PAPIEROSY

        • Jakiekolwiek wzmianki i zachęcanie do narkotyków i środków odurzających są całkowicie zakazane. Na forum nie będziemy tolerować tak szkodliwych treści. Kwestie poruszające problem alkoholizmu również są zakazane. Natomiast postacie pełnoletnie mogą spożywać alkohol i palić papierosy, ale w granicach rozsądku.
Wychwalanie nałogów jest nie do przyjęcia.


        POLITYKA

        • Rozwodzenie się nad współczesną polityką i poglądami politycznymi jest zakazane. To kolejny trudny i niejednoznaczny temat, dla którego nie ma miejsca na forum.
Natomiast macie prawo stworzyć własną politykę w Waszym uniwersum, ale nie wolno sypać aluzjami i nawiązaniami do aktualnej, realnej sytuacji politycznej.


        RELIGIA

        • Religia jest równie trudnym tematem jak polityka, wymaga wiedzy i poruszania się poza schematami i stereotypami. Dlatego informacja jakiego wyznania jest postać i jaką rolę odgrywa ono w jego życiu jest dozwolona. Ważne, aby podchodzić to tego tematu z głową.

        PRZEMOC

        • Przemoc to delikatny temat, a wszystkie przejawy przemocy werbalnej i niewerbalnej należy piętnować. Jest bezwzględny zakaz opisywania przemocy domowej, seksualnej i ogólnie szeroko pojętego terroru i maltretowania psychicznego oraz fizycznego. Natomiast dopuszczalne są wzmianki o bijatykach, potyczkach, opresji, ale bez wdawania się w szczegółowe i krwawe opisy.


        SEKSUALNOŚĆ

        • Żeby postawić sprawę jasno - bezwzględnie zabrania się opisu gry wstępnej, stosunku płciowego i wszelkich czynności seksualnych. Unikajcie w opowiadaniach dosłowności, sztuka pisania polega na stosowaniu aluzji. Poruszanie kwestii miłości samej w sobie, flirtu i gestów są dozwolone.


        HOMOSEKSUALNOŚĆ

        • Zasady są identyczne jak w przypadku seksualności.

        DODATKOWE

        >>> NIEWOLNICTWO
        • To nadal aktualny problem we współczesnym świecie, pełen dramatu i cierpienia. Nie wolno poruszać go na forum.

        >>> PROSTYTUCJA
        • To temat zawierający przemoc, sutenerstwo, seksualność i łamanie prawa. Nie wolno poruszać go na forum.

        >>> KANIBALIZM
        • Temat kontrowersyjny i pełen przemocy. Jest zbędny na forum.

        >>> KAZIRODZTWO
        • Kazirodztwo jest przestępstwem! Co za tym idzie, temat ten jest zabroniony na forum.

Offline

Dyskusja zamknięta

Strony : 1