Odkryj magiczny świat Eldaryi!

Poznaj zwyczaje chowańców oraz mieszkańców Eldaryi. W tym fantastycznym świecie czeka na ciebie wiele przygód oraz romantycznych wątków! Bieg historii zależy od twoich wyborów.

Informacja Prawna

Strona internetowa https://www.eldarya.pl jest własnością uproszczonej spółki akcyjnej BEEMOOV, o kapitale 200 000 euro zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Nantes pod numerem B 492 377 908. Adres siedziby spółki to 57 Boulevard Gaston Serpette - 44000 NANTES - FRANCE, tel. 01.84.16.32.99.

Dyrektorami publikacji są Benoit Guihard i Jean-Philippe Tessier.

OCHRONA DANYCH O CHARAKTERZE OSOBOWYM

Spółka BEEMOOV przechowuje swoje serwery u uproszczonej spółki akcyjnej OVH o kapitale 10 000 000 euro zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w LILLE METROPOLE pod numerem B 424 761 419. Adres siedziby spółki to 2, rue Kellermann - 59100 ROUBAIX – FRANCE, tel. {0:tel}

BEEMOOV przestrzega przepisów francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich, zmienionej w 2004 r., oraz europejskiego rozporządzenia o danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej i świadomej zgody internauty.

Internauta może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i możliwości przenoszenia informacji, które przekazuje firmie BEEMOOV, pocztą na adres firmy wymieniony powyżej (sekcja Identyfikacja i Publikacja) lub pocztą elektroniczną na adres: support@beemoov.com.

Wykonanie wszystkich tych praw jest zależne od przekazania przez internautę dokumentu tożsamości firmie BEEMOOV wraz z wnioskiem sformułowanym w tym zakresie. Wniosek będzie mógł być rozpatrywany dopiero od dnia otrzymania dowodu tożsamości.

GIODO jest organem kontrolnym odpowiedzialnym za monitorowanie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe GIODO dostępne są na stronie internetowej: www.giodo.gov.pl.

Informacje o firmie hostingowej

Spółka BEEMOOV przechowuje swoje serwery u uproszczonej spółki akcyjnej OVH o kapitale 10 000 000 euro zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w LILLE METROPOLE pod numerem B 424 761 419. Adres siedziby spółki to 2, rue Kellermann - 59100 ROUBAIX – FRANCE, tel. 0.820.698.765